Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6231,1 tys. osób, podczas gdy w czerwcu wynosiło ono 6222,1 tys. osób. W porównaniu do lipca 2017 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 3,5 pkt proc., zaś w skali rocznej jest to przyrost o 3,7 pkt proc.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.