Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca (0,2 pkt proc) i wynosiło 6394,8 tys. osób (w październiku 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6383,3 tys. osób). W porównaniu do listopada 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,6 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w listopadzie 2019 r., to zanotowano wzrost zaledwie o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w październiku wyniosło 5213,27 zł, zaś w listopadzie 2019 była to kwota 5229,44 zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń o 5,3 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 5,3 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w październiku 5213,04 zł, podczas gdy w listopadzie 2019 r. wyniosło 5229,40 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku wzrosła w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,3 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

GUS, oprac: gr.