Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424) przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.