„Czy zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności jest podstawą do wliczenia okresu tej działalności do stażu pracy nauczyciela? Pracownik – nauczyciel podjął w szkole pracę od 01.09.2007 r. i dostarczył zaświadczenie z ZUS ze w okresie 01.07.1992 r. – 29.03.1994 r. oraz 31.10.1995 r. – 31.08.2007 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Czy należało ww. okres wliczyć pracownikowi do stażu pracy?”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.