W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1482 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do którego została zawarta nowa – urzędowo ujednolicona wersja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.