W Dzienniku Ustaw z dnia 18 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1409 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.07.2020 r., w załączniku do którego została zawarta nowa – urzędowo ujednolicona wersja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.