Najwięcej środków w budżecie UE przewidziano na politykę spójności i rolnictwo, czyli te działy budżetowe, z których najbardziej korzysta Polska.

165,6 mld euro na zobowiązania i 148,7 mld euro na płatności stanowią odpowiednio 1% oraz 0,9% w relacji do Dochodu Narodowego Brutto (DNB) UE.

Dominujący udział w płatnościach budżetu UE mają działy budżetowe, z których w największym zakresie korzysta Polska, czyli wydatki na politykę spójności – 31,6% (47,1 mld euro) oraz wydatki na rolnictwo – 38,9% (57,8 mld euro).

Dla Polski istotne w trakcie nadchodzących negocjacji będzie wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki zarówno na pełną realizację (refundowanie poniesionych wydatków) dotychczasowych polityk unijnych (głównie polityki spójności i wspólnej polityki rolnej), jak i na sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed UE, związanych z bezpieczeństwem, migracjami i środowiskiem.

Wobec rozpoczynających się obecnie prac nad finansami UE po 2020 r. (Komisja Europejska swoje propozycje ogłosiła 2 maja br.) oraz spodziewanego na jesieni sfinalizowania prac nad umową wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, bardzo istotne będzie, aby prace nad projektem budżetu UE na rok 2019 przebiegły sprawnie.

Dalsze prace nad projektem

W najbliższych tygodniach (do końca lipca, ewentualnie początku września) projekt będzie analizowany przez przedstawicieli państw członkowskich. Po przyjęciu stanowiska przez Radę UE, swoje stanowisko zajmie Parlament Europejski (pod koniec października). Wobec spodziewanej różnicy zdań obu instytucji kolejnym krokiem będą rozmowy pojednawcze (do 21 dni). W przypadku ich pozytywnego zakończenia Rada UE i Parlament Europejski będą miały 2 tygodnie na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (co ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia).

Źródło: www.mf.gov.pl