W porównaniu z listopadem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 31 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji urządzeń elektrycznych (o 16,5 proc.) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 28,6 proc.), czyli działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży. Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z listopadem 2017 roku, nastąpił tylko w 3 działach, z czego największy w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 28,8 proc.).

W listopadzie 2018 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku, o 17,1 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych. Wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym najwyższy w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 20,4 proc.).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2018 roku były wyższe niż przed rokiem o 2,7 proc. wobec wzrostu o 3,2 proc. w październiku 2018 roku. W porównaniu z październikiem br. ceny spadły o 0,5 proc.

W grudniu 2018 roku resort przedsiębiorczości oczekuje zbliżonej dynamiki zarówno w produkcji przemysłowej, jak i w produkcji budowlano-montażowej. Szacuje się, że w grudniu br. roczny wzrost produkcji przemysłowej przekroczy 5,0 proc., a produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 16,0 proc.

Uwzględniając dane po 11 miesiącach (wzrost produkcji przemysłowej o 6,1 proc. w ujęciu rocznym, a budowlano-montażowa o 19,7 proc.), MPiT oczekuje, że w całym roku produkcja przemysłowa wzrośnie o 6,0 proc., czyli nieznacznie wolniej niż w 2017 roku (6,6 proc.), a wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 18 proc. wobec 10,9 proc. w 2017 roku.

Źródło: www.mpit.gov.pl