Dnia 26 sierpnia 2020 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych organów UE.

Wykaz, o którym była wyżej mowa, zawarto w obwieszczeniu Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 9 października 2020 r. poz. 913).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.