Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, przewiduje różnorodne zachęty – zarówno dla pracodawców, jak i bezrobotnych – których celem jest zwiększenie zatrudnienia osób bez pracy do 30 roku życia. Jedną z nich jest premia, jaką może otrzymać pracodawca za zatrudnienie przez określony czas skierowanego bezrobotnego. Aktualną, zwaloryzowaną wysokość tego świadczenia opublikowano właśnie w Monitorze Polskim.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.