W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2020 r. pod pozycją 286 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.01.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.