W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lipca 2020 r. pod pozycją 1228 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.