W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2020 r. pod pozycją 814 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.04.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243).

W aktualnym tekście jednolitym ustawy – Prawo restrukturyzacyjne uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 6 nowelizacji uchwalonych w okresie od stycznia 2019 r. (Dz.U. poz. 326) do października 2019 r. (Dz.U. poz. 2217),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 15 kwietnia 2020 r.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.