W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 52 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.12.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.