W Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. pod pozycją 1244 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.