W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2018 r. pod pozycją 1260 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.