„Czy komornik może zabrać świadczenie socjalne tj. wczasy pod gruszą?”

Zagadnienie to budzi wątpliwości wśród ekspertów, co oznacza że mamy w tym temacie zdania podzielone. Gdybyśmy odpowiadali na to pytanie w sposób czysto teoretyczny, to należałoby przyjąć, że jak najbardziej istnieje możliwość aby organ egzekucyjny tj. komornik zajął pracownikowi należności z ZFŚS, w tym przypadku świadczenie w postaci dofinansowania do wypoczynku pracownika – wczasy pod gruszą.

Jednakże w praktyce może się zdarzyć, że nie zawsze ta egzekucja będzie prawidłowa. Nie podejmując szczegółowej analizy tematu uważam, że o tym czy świadczenie finansowane ze środków ZFŚS jako świadczenie socjalne będzie podlegało egzekucji komorniczej decydować będzie …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.