„Czy pracodawca zlecający pracownikowi badania lekarskie, okresowe może od niego wymagać odrobienia godzin, w którym to badanie zostaje wykonywane, bądź wydać pracownikowi urlop mimo iż są to badania pracownicze, z tytułu służbowego? Informując go, że badanie takie mają być wykonane w dniu wolnym pracownika bądź przed pracą czy po jej wykonaniu? Wedle mojej wiedzy jest to wbrew Kodeksowi pracy, ale pracodawca twierdzi, że nie mam racji.”

Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, że pracownik nie ma obowiązku tzw. „odrabiania” godzin, w których poddawał się badaniom lekarskim okresowym, jak również nie ma prawnej możliwości, aby podczas urlopu wypoczynkowego pracownika realizować obowiązek służbowy, do jakiego niewątpliwie należy poddawanie się okresowym badaniom lekarskim.

Otóż, zgodnie z treścią …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.