„Na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfer budżetowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne należy się dla pracownika, który przepracował co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy. Na podstawie Art. 2 pkt 3 w/w ustawy są wyjątki, kiedy nie musi być spełniony warunek przepracowanych 6 miesięcy. Jednym z nich jest rozwiązanie stosunku pracy w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Dnia 02.09.2019 zatrudniliśmy pracownika w ramach prac interwencyjnych z PUP. W naszym zakładzie w/w pracownik przepracuje do końca roku 4 miesiące. Przedstawił on świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy, na podstawie którego stosunek pracy ustał z dn. 18.07.2019 r. w wyniku rozwiązania na podst. art. 30 par. 1 pkt 2 K. p. przez zakład z przyczyn ekonomicznych zakładu – redukcja zatrudnienia. Czy w przedstawionej wyżej sytuacji należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika, oczywiście w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego?”

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż dla potrzeb ustalenia czy należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne w całości bądź w części (proporcjonalnie), istotny jest  …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.