„Pracownik jednostki samorządowej urodzony 1966-06-09, dostarczył zaświadczenie dotyczące podleganiu ubezpieczeniom społecznym rolników następującej treści: Że podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie/ach: 1997-06-01 do 2011-12-14 z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako domownik, 2011-12-19 do 2016-12-31 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik, 2017-02-23 do 2017-05-07 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik. Ponadto pracownik przedstawił umowę dzierżawy działki o powierzchni 2,49 ha (powierzchnia przeliczeniowa 0,403 ha), na okres od 15-12-2011 do 15-12-2021. Dołączył też potwierdzenie zameldowania od 15-12-2011 na pobyt stały z gminy, na terenie której znajduje się wydzierżawiona działka. Ponadto dołączył zeznania dwóch świadków potwierdzonych przez wójta gminy, na terenie której leży gospodarstwo rodziców, iż w okresie od 09-06-1982 do 14-12-2011 występował jako domownik, pracownik fizyczny, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa rolnego rodziców. Dołączone zaświadczenie ze starostwa powiatowego potwierdza, że w ewidencji gruntów i budynków rodzice omawianego pracownika byli wpisani jako właściciele gospodarstwa rolnego o powierzchni 10,3 ha oraz jako współwłaściciele w udziale 36,288 ha gruntów o powierzchni 37,27 ha. Przedstawiono również poświadczenie o adresach zameldowania na terenie gminy, na której znajduje się gospodarstwo rodziców: – pobyt stały od 1966-07-12 do 1984-01-05 – pobyt stały od 1984-01-05 do 1984-12-06 – pobyt stały od 1984-12-06 do 1985-04-25 – pobyt stały od 1985-04-25 do 1986-01-06 – pobyt stały od 1986-01-06 do 1986-12-11 – pobyt stały od 1990-02-07 do 2011-12-15. Dodać należy iż do dnia niniejszego pisma pracownik nie przejął gospodarstwa rodziców. Jakie okresy na podstawie w/w dokumentacji zakład pracy może zaliczyć do pracowniczego stażu pracy, od którego zależy wymiar dodatku stażowego?”

Zasady zaliczania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy zostały określone w …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.