Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK może nastąpić na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.