Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a dokładniej mówiąc przepisem art. 97 ust. 1 pkt. 1, wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Natomiast pkt. 2 omawianego przepisu reguluje kwestię wypłaty środków w formie świadczenia małżeńskiego.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.