W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2018 r. pod pozycją 1459 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.