W Dzienniku Ustaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1541 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.07.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.