Które składniki wynagrodzenia podlegają egzekucjom komorniczym?

„Czy należy dokonywać potrąceń ze świadczeń ZFŚS (np. wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne), jeżeli otrzymaliśmy pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę i potrącaniu należności z tytułu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za prace zlecone, nagród i premii przysługujących za okres zatrudnienia, związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszy pozostających w związku ze stosunkiem pracy – nie więcej niż 1/2 wynagrodzenia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy kwota świadczenia powinna być doliczona do wynagrodzenia za pracę (wypłaconego razem z nim w danym miesiącu) i pozostawiona kwota wolna od potrąceń? Czy wynagrodzenie i świadczenie traktować osobno? Jeżeli tytuł zajęcia brzmi, jak wyżej, czy jesteśmy zobowiązani do potrąceń z zasiłku chorobowego? Czy powinno to być ujęte w tytule pisma komorniczego (zajęcie wynagrodzenia za pracę i wierzytelności z zasiłku)? Dodam, że jesteśmy płatnikiem zasiłków.”

W ocenie Autora, jeżeli komornik …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.