W Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1438 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.06.2019 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.