Do połowy czerwca ZUS przyznał już blisko 48 tys. świadczeń „Mama 4+”, a KRUS kolejne 750. Otrzymali je rodzice, którzy przez wiele lat wychowywali co najmniej czwórkę dzieci, a do niedawna nie otrzymywali nawet minimalnej emerytury.

„Mama 4+”, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające (w wysokości minimalnej emerytury), to wsparcie dla osób, które w przeszłości zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania co najmniej czwórki dzieci, a dzisiaj nie mają prawa nawet do najniższego świadczenia emerytalnego.

Od początku trwania programu, czyli od 1 marca br., ZUS przyznał już ok. 47,8 tys. świadczeń „Mama 4+”, a KRUS – 750. Zdecydowana większość, bo ok. 30,5 tys. decyzji, stanowią świadczenia uzupełniające. Świadczeń pełnych w wysokości najniższej emerytury – jest 17,3 tys.

Od początku działania programu, czyli od marca, do połowy czerwca złożono do ZUS ok. 54,6 tys. wniosków o przyznanie świadczenia. – Do tej pory wydano już ok. 52,4 tys. decyzji. To aż 96 proc. wszystkich złożonych dotychczas wniosków – zauważa szefowa MRPiPS. 1,8 tys. decyzji dotyczyło osób, które wychowały powyżej 9 dzieci.

Świadczenie w ramach programu „Mama 4+” wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.

źródło: MRPiPS