W Dzienniku Ustaw z dnia 12 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1507 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do którego została zawarta nowa jednolita wersja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.