W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1508 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do którego została zawarta nowa jednolita wersja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.