ZUS podkreśla, że dzięki podjętym działaniom, m.in. „Lekcjom z ZUS”, świadomość ubezpieczeniowa jest coraz większa. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, którą właśnie nawiązał ZUS, pozwoli dotrzeć do większej grupy odbiorców.

To o tyle istotne, że Polacy nie mają dużej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Mylą rodzaje ubezpieczeń, nie znają przepisów związanych z odprowadzaniem składek od różnego rodzaju umów. Wielu nie rozumie, w jaki sposób wyliczana jest emerytura i od czego zależy jej wysokość. Z raportu „Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych” wynika, że tylko 7 proc. osób ma dużą wiedzę na ten temat, a 15 proc. to ignoranci w tym zakresie. Wśród nastolatków (15–19 lat) ponad 40 proc. przyznaje, że nie ma żadnej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Wspólnie z ORE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych – organizować konferencje i warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, czy podejmować różne inicjatywy edukacyjne w szkołach. Dzięki Ośrodkowi Rozwoju Edukacji ZUS będzie promował wśród nauczycieli swój projekt adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych „Lekcje z ZUS”. Takie działania mają podnieść wśród młodzieży szkolnej stan wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz świadomości ryzyk życiowych.

Źródło: www.zus.pl