W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175), dodano w art. 22 tej ustawy ust. 9b, określającym rodzaje działalności, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.