W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lutego 2020 r. pod pozycją 172 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 357). Aktualna wersja wskazanej powyżej ustawy została zawarta w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.