„Zorganizowano imprezę integracyjną dla pracowników, sfinansowaną w części z ZFŚS, a w części przez pracowników (tj. określono kwotę na jednego uczestnika imprezy, po czym ustalono dofinansowanie z ZFŚŚ i każdy w zależności od wcześniej zadeklarowanego oświadczeniem dochodu wpłacił za siebie należną kwotę, czyli różnicę między dofinansowaniem z ZFŚS, a kosztem imprezy na osobę). Czy od części imprezy dofinansowanej z ZFŚS powinnam naliczyć pracownikom zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)? Oczywiście w przypadku gdy dany pracownik wykorzystał już zwolnienie w roku w wysokości 1.000 zł. Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.”

Świadczenia wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub są z niego zwolnione – w zależności od rodzaju świadczenia.

Zgodnie z …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.