INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 5 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika Pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • na wskazany przez Pracownika adres e-mail, w postaci pliku PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym – jest prawidłowe,
  • poprzez udostępnienie informacji PIT-11 w specjalnym portalu, do którego Pracownik będzie miał dostęp po podaniu loginu i/lub hasła – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.