26 lipca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z PFRON umowę dotyczącą szkoleń dla pracowników transportu zbiorowego. Dzięki niej około 5 tys. pracowników transportu zbiorowego przejdzie szkolenia z zasad współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Celem projektu jest zapewnienie niezależnego życia obywatelom, szczególnie tym, którzy wymagają wsparcia, a są to osoby niepełnosprawne, osoby które mają problemy z dostępem do usług publicznych, do obiektów użyteczności publicznej.

Zgodnie z zapisami umowy projekt realizowany będzie od lipca 2019 roku do marca 2023 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja. Wartość projektu to ok. 9,4 mln zł. Partnerami zaś są Urząd Transportu Kolejowego oraz Instytut Transportu Samochodowego.

źródło: PFRON