W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lipca 2019 r. pod pozycją 1251 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.