W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. pod pozycją 233 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 17.01.2020 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2013 r. poz. 954).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.