W Dzienniku Ustaw z dnia 16 października 2018 r. pod pozycją 1983 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do którego zawarty został nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.