27664541 - happy friends looking at camera with smiles on playground

„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi oświatowe (prowadzę przedszkole i szkołę podstawową). We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej mam nr PKD: 85.59.B, 56.21.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.60.Z, 88.91.Z, 88.99.Z, 93.29.Z. Czy w ramach ww. PKD mogę prowadzić półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat (opieka dzienna nad dziećmi, gry, zabawy plastyczne, zabawy sportowe, wyżywienie w siedzibie szkoły)? Czy takie półkolonie powinny być zgłaszane do kuratorium oświaty skoro realizuję je jako moją działalność gospodarczą, a nie jako placówka oświatowa, choć fizycznie odbywają się w budynku szkoły podstawowej? Proszę o interpretację.”

Stosownie do …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.