W Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2019 r. pod pozycją 409 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.