Obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich wynika z Kodeksu pracy. Częstotliwość przeprowadzania tych badań wskazana została w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.