W okresie stanu epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów lub istotnego obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, nie będzie mogła przekroczyć limitu dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.