Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Podstawowymi przesłankami powstania odpowiedzialności jest prawidłowe powierzenie mienia oraz wystąpienie szkody w tym mieniu. Jak prawidłowo powierzyć mienie pracownikowi? Na jakich zasadach pracownik odpowiada za mienie powierzone?

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.