Pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych względem pracodawcy, jeśli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządzi pracodawcy szkodę. Granice odpowiedzialności zależne są od tego, czy pracownik wyrządził szkodę w sposób umyślny, czy nieumyślny. W artykule omówimy granice odpowiedzialności pracownika oraz wyjaśnimy, kiedy możliwe jest obniżenie wysokości odszkodowania.  

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.