Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 stycznia 2019 r. (M.P. poz. 133)

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.