Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.