W Dzienniku Ustaw z dnia 25 lipca 2018 r. pod pozycją 1433 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.07.2018 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1256).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.