W dniu 2 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), którego celem jest likwidacja procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.