Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego zakłada zmiany w klasyfikacji i samym nazewnictwie zawodów.

Od roku szkolnego 2019/2020 w szkołach zawodowych nie będzie rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej w zawodach, takich jak: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, stroiciel fortepianów i pianin, technik realizacji dźwięku, blacharz izolacji przemysłowych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, asystent fryzjera, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej, technik hutnik, lakiernik, drukarz, introligator, wędliniarz, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych czy szkutnik.

Kształcenie w powyższych profesjach będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia.

W zamian powstaną inne zawody, takie jak przetwórca mięsa (zamiast wędliniarza), pracownik pomocniczy fryzjera (zamiast asystenta) czy technik organizacji turystyki (zamiast technika obsługi turystycznej). Do wykazu zawodów przywrócono technika farmaceutycznego, o co wnioskował resort zdrowia.

MEN zapewnia, że zmiany w nazewnictwie mają przyczynić się do podniesienia atrakcyjności i rozpoznawalności poszczególnych zawodów na rynku pracy.

Agata Pąchalska