Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043), która wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 r., zawiera rozwiązania mające na celu ułatwić pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Jednym z najważniejszych uprawnień tego rodzaju jest prawo pracownika do uzyskania świadectwa pracy. Wspomniana nowela przewiduje w tym zakresie wprowadzenie nowych zapisów.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.